DK


Er der noget du ikke kan finde?
Få overblik over økonomi og regler

Ro til sorg og farvel

Et dødsfald i familien er aldrig nemt, uanset om tiden er inde eller ej. Der er også en hel del praktik forbundet med afsked. Hos Trolle hjælper vi dig trygt igennem forløbet.

Når et familiemedlem dør, skal du som efterladt tage nogle vigtige beslutninger ret hurtigt. Hvis du kontakter os umiddelbart efter dødsfaldet, kan vi sørge for, at du tager de bedste beslutninger for dig selv og din familie.

Som arving har du selv ansvar for at få overblik og foretage bobehandling. Hos Trolle hjælper vi med at opgøre det samlede bo efter afdøde ved at realisere alle aktiver og opgøre formue og gæld. Nogle gange er der værdier, arvinger skal dele. Andre gange er der gæld, ingen har lyst til at hæfte for.

Det sker, der er strid om arven, men som regel kommer de efterladte selv til os for at få hjælp til overblik over økonomi og regler.

Vi sikrer en rigtig fordeling af arven, der lever op til testamentet eller til arvelovens bestemmelser, hvis der ikke er et testamente.

Boet bliver altid til et bobestyrerbo, hvis arvingerne ikke kender hinanden, er uenige, eller hvis gælden er større end formuen. Ofte vælger arvinger selv at få os på som bobestyrer af det samlede bo, fordi det giver overblik, tryghed og ro i en ofte tung tid.


Vi har mange års erfaring med håndtering af problemstillinger i forbindelse med dødsfald. Vi bistår med kompetent rådgivning og svar.

Vi hjælper dig bl.a. med:

 • Rådgivning vedrørende valg af skifteform
 • Undersøgelse af arveforhold
 • Kontakt til offentlige myndigheder 
 • Udarbejdelse af opgørelse og selvangivelser

Hos Trolle har vi 4 autoriserede bobestyrere.

System.FormatException: Input string was not in a correct format.
  at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
  at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
  at System.Convert.ToInt32(String value)
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Type , Object )
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_Hent_medarbejder_cshtml.Execute() in d:\web\localuser\trolle-law.dk\public_html\Views\MacroPartials\Hent medarbejder.cshtml:line 40
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, INode node)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in d:\web\localuser\trolle-law.dk\public_html\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 13
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\web\localuser\trolle-law.dk\public_html\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 19