DK


Er der noget du ikke kan finde?
Advokat (L)


HOVEDARBEJDSOMRÅDER: 

  • Bobehandling ved dødsfald
  • Straffesager
  • Testamenter og ægtepagter
  • Separation og skilsmisse
  • Gældssanering

ØVRIGT:

  • Autoriseret bobestyrer
  • Beneficeret forsvarsadvokat
  • Skifterettens medhjælper i gældssaneringssager
  • Medlem af Danske Familieadvokater
  • Medlem af Danske ArveretsadvokaterMARIANNE BITSCH