DK
EN


Er der noget du ikke kan finde?
Advokat (H) - Partner


HOVEDARBEJDSOMRÅDER:

 • Entrepriseret og byggejura
 • Immaterialret
 • Erhvervs- og selskabsret
 • Aftale- og kontraktret
 • Sø- og transportret
 • Virksomhedsoverdragelse og due diligence
 • Fast Ejendom
 • Boligudlejningsejendommen, erhvervsudlejning, lejeret, produktions- og lagerejendomme, projektudvikling
 • Insolvens, konkurs og rekonstruktion
 • Betalingsordninger
 • Frivillige akkorder
 • Tvangsauktioner
 • Bestyrelsesarbejde
 • Forhandler- og agentkontrakter
 • Retssager, tvister og konfliktløsning, mediation, voldgift
 • Generationsskifte
 • Inkasso, betalingspåkrav, huslejeinkasso, inkasso i udlandet, pantebrevsinkasso
 • Udvikling, køb og salg af erhvervsejendomme
 • Rådgivning om og berigtigelse af bolighandler

ØVRIGT:

 • Medlem af en række bestyrelser
 • Beklæder en række tillidsposter
 • Beneficeret forsvarsadvokatNIELS ANKER MICHAELSEN